เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | 330 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ลดค่าเทอม 50% เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปีกา่รศึกษา 2567 | 230 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 21 | 1246 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 20 | 1638 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 19 | 1874 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 1359 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 18 | 2061 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 30270 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 17 | 2085 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 16 | 2950 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 15 | 3252 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 14 | 2989 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 13 | 2812 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 12 | 3072 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 11 | 2267 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 10 | 2256 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 9 | 2061 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 8 | 1767 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 7 | 1794 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 6 | 2006 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 5 | 1961 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 4 | 884 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษา 2567 | 246 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 866 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16027 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115355 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214122 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ