เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สาขาวิชาการผลิต


633 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2446 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5937 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57453 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57453 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ