เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี

 
 
รายการ
ข้อมูล
  • ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี
  • ปฏิทินลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  • ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา


882 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1165 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41076 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178317 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277084 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ