เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 
 แผนการดำเนินงาน
        แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2565 

 

 รายงานการประชุม
       ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2565 
         ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้
       แผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
        ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้
       แผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
        การส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาด้วย Google Forms
        การสร้างเกียรติบัตรอัตโนมัติด้วย Google Applications
        การสร้างระบบตรวจสอบสถานะการขอเอกสารทางการศึกษาจากแอปพลิเคชันของ Google Workspace


59 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2451 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5942 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57458 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57458 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ