เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2566

 

รายงานการประชุม
วันที่ประชุม
เอกสาร
  • การประชุมครั้งที่ 3/2566
1 พฤศจิกายน 2566
  • การประชุมครั้งที่ 2/2566
5 กรกฎาคม 2566
  • การประชุมครั้งที่ 1/2566
7 มิถุนายน 2566


261 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2914 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35182 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266636 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365403 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ