เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

FTES ปีการศึกษา 2561

 

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561) 
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
 


241 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3205 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35473 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266927 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365694 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ