เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้
แผนที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
  •  
แผนที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ


76 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 892 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16053 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115381 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214148 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ