เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

FTES ปีการศึกษา 2565

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2565  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
  แยกตามสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2566
  แยกตามสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565


219 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1195 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41106 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178347 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277114 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ