เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ
รายละเอียด
ข้อมูล
1 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2565
2 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
3 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน มกราคม 2566
5 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
6 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน มีนาคม 2566
7 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน เมษายน 2566
8 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน พฤษภาคม 2566
9 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน มิถุนายน 2566
10 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน กรกฎาคม 2566
11 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน สิงหาคม 2566
12 รายงานสถิติการให้บริการประจำเดือน กันยายน 2566

 230 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1111 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41022 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178263 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277030 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ