เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
   การประชุม ครั้งที่ 16/2565 1 พ.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 15/2565 19 ต.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 14/2565 3 ต.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 13/2565 24 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 12/2565 22 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 11/2565 5 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 10/2565 1 ส.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 9/2565 21 ก.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 8/2565 4 ก.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 7/2565 27 มิ.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 6/2565 30 พ.ค.65
   มติที่ประชุม ครั้งที่ พิเศษ 1/2565 6 พ.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 5/2565 25 เม.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 4/2565 22 เม.ย.65
   การประชุม ครั้งที่ 3/2565 28 มี.ค.65
   การประชุม ครั้งที่ 2/2565 18 ก.พ.65
   การประชุม ครั้งที่ 1/2565 24 ม.ค.65

 205 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1153 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41064 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178305 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277072 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ