เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2567 | 472 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 236 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2565 | 115 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2566 | 222 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการจำแนกตามปี | 259 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ | 401 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP | 491 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 625 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2565 | 228 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษาใหม่ | 769 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 871 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 320 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 260 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 | 210 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 | 186 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 | 226 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 207 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา | 443 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2566 | 519 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษาออกระหว่างเรียน | 376 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1133 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27463 ครั้ง
  • ปีนี้ : 207708 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 306475 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ