เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2567 | 82 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2565 | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2566 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการจำแนกตามปี | 139 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ | 209 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP | 157 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินประมวลผลการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 252 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2565 | 112 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษาใหม่ | 357 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 386 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 141 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 142 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 | 127 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 | 95 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 | 136 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 114 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา | 173 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2566 | 367 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษาออกระหว่างเรียน | 186 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 217 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26328 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63199 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161966 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ