เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

ายการ
รายนาม

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รายการ
รายนาม

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รายการ
รายนาม
           - เพิ่มเติม


628 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3111 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35379 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266833 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365600 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ