เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เอกสาร
 • การประชุม ครั้งที่ 10/2566 (ประชุมวันที่ 21 ธันวาคม 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 9/2566 (ประชุมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 8/2566 (ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 7/2566 (ประชุมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 6/2566 (ประชุมวันที่ 12 ตุลาคม 2566)
 •  การประชุม ครั้งที่ 5/2566 (ประชุมวันที่ 27 กันยายน 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 4/2566 (ประชุมวันที่ 12 มิถุยายน 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 3/2566 (ประชุมวันที่ 13 มีนาคม 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 2/2566 (ประชุมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)
 • การประชุม ครั้งที่ 1/2566 (ประชุมวันที่ 23 มกราคม 2566)

 

 

 


487 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1099 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 41010 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178251 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 277018 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ