เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 กิจกรรม 5ส+3  
     - คู่มือ
     - นโยบาย
     - หลักการปฏิบัติ
     - แผนพัฒนาคุณภาพ
     - แผนกิจกรรม
     - วิธีประหยัดพลังงานในสำนักงาน
     - หมวดพื้นฐานสู่สำนักงานสีเขียว      
3 รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3


 71 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 899 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16060 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115388 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214155 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ