เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สาขาวิชาการผลิต


264 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1076 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40987 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178228 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276995 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ