เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส.

 

รายการ ดาวน์โหลด
 กรอบคุณวุฒิอาชีวแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2562 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส. พ.ศ.2562 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส พ.ศ.2556


273 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1210 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41121 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178362 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277129 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ