เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย | 236 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุปริญญา | 139 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์ม มคอ.2 | 32 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น | 112 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส. | 153 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แนวทางการปฏิบัติ TQF:HEd | 248 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา | 101 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี | 136 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 144 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา | 117 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี | 155 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 126 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา | 109 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี | 172 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 133 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา | 93 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี | 146 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 128 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา | 111 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี | 314 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 97 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 118 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 120 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา | 192 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 1623 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 183 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26294 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63165 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161932 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ