เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์
    ไตรมาสที่ 1
    ไตรมาสที่ 2
    ไตรมาสที่ 3
    ไตรมาสที่ 4
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ไฟล์
    ไตรมาสที่ 1
    ไตรมาสที่ 2
    ไตรมาสที่ 3
    ไตรมาสที่ 4
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์
    ไตรมาสที่ 1
    ไตรมาสที่ 2
    ไตรมาสที่ 3
    ไตรมาสที่ 4

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไฟล์
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไฟล์
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


411 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1099 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41010 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178251 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277018 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ