เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลนักศึกษาออกระหว่างเรียน

จำนวนและร้อยละของนักศึกษาพ้นสภาพ
 

สรุปภาพรวมนักศึกษาออกระหว่างเรียน

ข้อมูล

      ปีการศึกษา 2565 
      ปีการศึกษา 2564 
      ปีการศึกษา 2563 
      ปีการศึกษา 2562 
      ปีการศึกษา 2561 
      ปีการศึกษา 2560 
      ปีการศึกษา 2559 
      ปีการศึกษา 2556-2558


334 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1087 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40998 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178239 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277006 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ