เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

การขอเปิดรายวิชา
 

 

การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
 

 

เกณฑ์การพิจารณาบทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
 

 

เกณฑ์การวัดและการประเมินผล
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และแนวปฏิบัติการขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ
 

 

การจ่ายค่าตอบแทน
 

 

การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา
 

 

เรื่องอื่น ๆ
 
 

 


 3099 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1004 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40915 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178156 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276923 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ