เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา | 446 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ ระดับปริญญาตรี | 1142 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ ระดับอนุปริญญา | 171 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 213 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 173 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเกี่ยวกับอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ | 2100 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัย | 3434 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ระเบียบมหาวิทยาลัย | 1590 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย | 2149 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 250 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31402 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211647 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310414 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ