เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลนักศึกษาใหม่

รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่
ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2564
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2563
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2556 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558
 
 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2566 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2565 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2563 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 
 
 • สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
 • สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 • สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 • สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 • สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 • สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559


รายงานการประชุมการจัดทำแผนนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่

รายงาน
ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565</span


659 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1202 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 41113 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178354 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 277121 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ