เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา
 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ไฟล์
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.
 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. 
 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ อนุปริญญา และ ป.ตรี
 
 • ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566)
 • นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
 
 

 

 


6249 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1204 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 41115 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178356 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 277123 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ