เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกรายคณะ และศูนย์
รายการ ดาวน์โหลด
  ปีการศึกษา 2565
  ปีการศึกษา 2564
  ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2560
  ปีการศึกษา 2559    
  ปีการศึกษา 2558     
  ปีการศึกษา 2557                        
  ปีการศึกษา 2556    
  ปีการศึกษา 2555    
  ปีการศึกษา 2554    
  ปีการศึกษา 2553    
  ปีการศึกษา 2552    
  ปีการศึกษา 2551    
  ปีการศึกษา 2550    
 
 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
รายการ ดาวน์โหลด
  1. ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
  2. ผู้สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 2555-2558   
     2.1 สรุปผู้สำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 2555-2558 
     2.2  ปีการศึกษา 2558 
     2.3  ปีการศึกษา 2557 
     2.4  ปีการศึกษา 2556 
     2.5  ปีการศึกษา 2555

 

 


334 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1115 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41026 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178267 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277034 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ