เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2565

รายงานการประชุม
วันที่ประชุม
เอกสาร
  • การประชุมครั้งที่ 2/2565
5 ตุลาคม 2565
  • การประชุมครั้งที่ 1/2565
1 กันยายน 2565


139 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3138 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35406 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266860 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365627 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ