เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน

 

รายงานการประชุม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การศึกษาด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

 192 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 128 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 33657 ครั้ง
  • ปีนี้ : 170898 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 269665 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ