เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ประกาศเกี่ยวกับอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
                               
   
 
 
 
อัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1712 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1097 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41008 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178249 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277016 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ