เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 170 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
คู่มือ และเอกสารความรู้ | 368 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ | 351 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 269 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 293 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 193 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 383 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 277 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 208 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 214 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 355 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 385 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 199 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Common Data Set 2565 | 278 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Common Data Set 2564 | 384 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2566 | 352 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2565 | 261 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2564 | 218 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2563 | 194 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2562 | 196 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2561 | 219 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2560 | 191 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 216 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31368 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211613 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310380 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ