เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ และเอกสารความรู้ | 153 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ | 175 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา | 148 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ระบบ CHE QA Online | 116 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ทำเนียบผู้ประเมิน | 98 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี SAR/CAR | 140 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 153 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 107 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 172 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 135 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 91 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 99 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 130 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 134 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 | 100 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Common Data Set 2565 | 113 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Common Data Set 2564 | 183 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2566 | 118 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2565 | 107 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2564 | 89 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2563 | 93 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2562 | 90 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2561 | 119 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
FTES ปีการศึกษา 2560 | 95 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 188 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26299 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63170 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161937 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ