เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการให้บริการ | 161 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
OXFORD PLACEMENT TEST 2564 | 173 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะศิลปศาสตร์ | 46 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 92 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 47 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 60 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 52 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 53 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อน | 196 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 1182 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
การแต่งกายของบัณฑิต | 129 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างภาพถ่ายมหาบัณฑิต | 252 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาและบัณฑิต | 2357 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การเทียบโอนหน่วยกิต | 2268 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มคำร้อง สวท. | 5554 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 514 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1114 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41025 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178266 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277033 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ