เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาและบัณฑิต

ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาที่ถูกระเบียบ สำหรับติดขอเอกสารการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย
(ภาพขนาด 1 นิ้ว กว้าง 3.25 ซม. x ยาว 2.50 ซม.)
นักศึกษาชาย
รูปถ่ายนักศึกษาชายที่ถูกระเบียบ
นักศึกษาหญิง
รูปถ่ายนักศึกษาหญิงที่ถูกระเบียบ
 
นักศึกษามุสลิม
 
ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาที่ผิดระเบียบ 
   
 ตัวอย่างภาพถ่ายบัณฑิตที่ถูกต้อง สำหรับขอเอกสารสำเร็จการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย
บัณฑิตชาย
บัณฑิตหญิง
บัณฑิตชาย
บัณฑิตหญิง
บัณฑิตมุสลิม
บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือ
​พนักงานของรัฐ 
 
บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ
บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือ
​พนักงานของรัฐ
บัณฑิตชายที่ได้รับแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรี
บัณฑิตหญิงที่ได้รับแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรี

 

ตัวอย่างภาพถ่ายบัณฑิตที่ไม่ถูกต้อง
สำรดต้นแขนผิด (ที่ถูกต้อง คือ แบ่งเป็น 3 ตอน)
เสื้อด้านในสั้นกว่าระดับข้อศอก
แถบสำรด และแขนเสื้อขาด
แถบสำรดขาดแสดงไม่ชัดเจน
ตัวอย่างภาพถ่ายชุดสูทสีดำ หรือสีกรมท่า


2358 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1198 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41109 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178350 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277117 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ