เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ทำเนียบผู้ประเมิน

ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. (ปัจจุบัน สป.อว.) ***ยกเลิกแล้ว แต่ สป.อว. อนุโลมให้ใช้อยู่***

 

ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินของ มทร.สุวรรณภูมิ
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ IQA ของ สป.อว.
ระดับอาชีวศึกษา
  • ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมิน มทร.สุวรรณภูมิ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. / ปวช.) รหัส 66 (3-4 เม.ย. 66) -อยู่ระหว่างดำเนินการ-

  •  
ทะเบียบรายชื่อผู้ประเมินฯ ภายนอกสถานบัน และจากสถาบันเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ IQA 

 

รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA


372 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1081 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40992 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178233 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277000 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ