เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

การสร้างฟอร์มเก็บข้อมูลด้วย Google Forms

การสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล (Google From)

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างฟอร์มเก็บข้อมูล เข้าไปที่ E-Mail ของ Gmail จากนั้นให้ เลือกตรงลูกศรสีแดง คำว่า “ฟอร์ม”

 

จะปรากฏหน้าจอ เริ่มแบบฟอร์มใหม่ โดยกดคลิกที่เครื่องหมายบวก

 

ให้ตั้งชื่อแบบฟอร์ม

 

การสร้างรายการเก็บข้อมูล

-ชื่อสถานศึกษา

-เลขที่หนังสือส่งของมหาวิทยาลัยฯ อว0656.17/

-จำนวนนักศึกษาที่ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

-แนบเอกสารแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

 

หลังจากเพิ่มรายการสำหรับเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกดูตัวอย่างฟอร์มได้เลย โดยคลิกที่รูป “ดวงตา”

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การแชร์ฟอร์มเพื่อเผยแพร่/ใช้เก็บข้อมูล ดังนี้

คลิกที่ “ส่ง” เพื่อเริ่มส่งฟอร์มเผยแพร่

 

การส่งสามารถทำได้หลายแบบ ดังนี้

- ส่งผ่าน “ลิงก์”ดังตัวอย่าง

- ย่อ URL ให้สั้นลงคลิกดังตัวอย่าง “ตัด URL ให้สั้นลง“

- สามารถคัดลอกURL ที่ได้มา เผยแพร่ หรือพิมพ์ลงในหนังสือที่ขอตรวจสอบ

 

ขั้นตอนที่ 3 ดูผลการตอบกลับ

  • ดูผลการตอบกลับให้คลิกที่แท็บ “การตอบกลับ”
  • ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาทั้งรูปแบบ ตัวอักษร และกราฟต่างๆ สามารถ Download ผลการตอบกลับออกมาเป็นไฟล์ Google Sheet ดังตัวอย่าง

 

ตัวอย่างผลการตอบกลับออกมาเป็นไฟล์ Google Sheet

การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาด้วย google From ของนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษา แจ้งผลการศึกษา ได้มีความสะดวกและรวดเร็ว จึงทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

ผู้เขียน : นางสาวทัศนีย์  แก้วสุก
แหล่งอ้างอิง : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 91 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1014 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40925 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178166 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276933 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ