เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ให้เข้าระบบจัดเก็บภาพถ่าย เพื่อ Upload ภาพถ่ายชุดนักศึกษา | 977 ครั้ง เมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | 372 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 146 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 2995 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1654 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1940 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเลื่อนการรับใบแสดงผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1184 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์แต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | 202 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 314 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1503 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม | 424 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 | 1585 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1034 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 3199 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 3746 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 1486 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับบูธ Speexx แนะนำเทคนิคการเรียน Speexx และการสอบ CEFR | 214 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 244 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 12713 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
คู่มือการลงทะเบียนเรียนรูปแบบ Section สำหรับนักศึกษา | 153 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี | 242 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล | 197 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 7442 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 6023 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 741 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 235 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 560 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) | 125 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี | 118 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การเทียบโอนหน่วยกิต | 290 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2995 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35263 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266717 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365484 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ