เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชวนน้อง ๆ มาร่วมสนุกกับบูธ Speexx แนะนำเทคนิคการเรียน Speexx และการสอบ CEFR | 12 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
แนวทางการเปลี่ยนข้อมูลรหัสผ่าน | 106 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล | 77 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 2911 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 72 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 2994 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
คู่มือการลงทะเบียนเรียนรูปแบบ Section สำหรับนักศึกษา | 87 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี | 153 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล | 92 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 6431 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบสุดท้าย | 5299 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | 515 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศการขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 148 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 431 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) | 60 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี | 65 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
การเทียบโอนหน่วยกิต | 175 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 173 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26284 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63155 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161922 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ