เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

>>>คู่มือการขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์<<< 

 

ระดับปริญญาตรี  นักศึกษาพิมพ์คำร้องออกจากระบบยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ดังต่อไปนี้
  • สวท.08 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต : พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  • สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
  • สวท.21 คำร้องขอเอกสารการศึกษาสำหรับผู้ขอเอกสารทางการศึกษา และประวัตินักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักศึกษาพิมพ์คำร้องออกจากระบบยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ดังต่อไปนี้
  • สวท.09 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
  • สวท.21 คำร้องขอเอกสารการศึกษาสำหรับผู้ขอเอกสารทางการศึกษา  และประวัตินักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา , ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์
   ยื่นคำร้อง สวท.10 คำร้องขอเอกสารการศึกษา : ค่าธรรมเนียมชุดละ 100 บาท 
   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567
 


 
 373 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3018 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35286 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266740 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365507 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ