เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566

สถิติการสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566
 

ลำดับ
ประเภท
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ก.ย. 2565
ต.ค. 2565
พ.ย. 2565
ธ.ค. 2565
ม.ค. 2566
ก.พ. 2566
มี.ค. 2566
เม.ย. 2566
พ.ค. 2566
มิ.ย. 2566
ก.ค. 2566
1 ข้อมูลการสมัครเรียน 869 705 1,293 1,365 1,100 1,071 1,499 848 970 569 49
174 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3232 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35500 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266954 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365721 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ