เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2567

ข้อมูลสถิติการสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2567
 

ลำดับ
ประเภท
พ.ศ. 2566
ก.ย. 2566
ต.ค. 2566
1 ข้อมูลการสมัครเรียน 778 654

32 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2458 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5949 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57465 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57465 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ