เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แนะนำการใช้งานระบบใบคำร้องออนไลน์

>>> เข้าระบบใบคำร้องออนไลน์ <<<

การเลือกอีเมลในการลงทะเบียนใช้งาน
1.ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ลงทะเบียนโดยใช้อีเมลส่วนตัวที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้งานเท่านั้น
2.นักศึกษาปัจจุบันที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว ลงทะเบียนโดยใช้อีเมลส่วนตัวที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้งานเท่านั้น
3.นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีรหัสนักศึกษา ลงทะเบียนโดยใช้อีเมลส่วนตัว

 

วิธีการเลือกใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
1.นักศึกษาปัจจุบันที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว เลือก สวท.02(1)-คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)
2.นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีรหัสนักศึกษา  เลือก สวท.02(2)-คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่)

 

 800 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1103 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41014 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178255 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277022 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ