เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำการใช้งานระบบใบคำร้องออนไลน์ | 799 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
งานส่งเสริมคุณภาพ | 105 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา | 152 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ขั้นตอนการขอรับบริการ | 365 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คู่มือ/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน | 246 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
เว็บไซต์สภาวิชาการ | 168 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 425 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ระบบบริหารจัดการ | 950 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์ม มคอ.2 | 1202 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างภาพถ่ายและการแต่งกาย | 370 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม | 104 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Timeline การจัดทำหลักสูตรใหม่ | 133 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ระบบทะเบียนและประมวลผล | 194 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น | 148 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายวิชากลาง | 558 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ | 390 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การลงทะเบียนเรียน | 154 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
Digital Transcript | 121 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รายงานการสมัครเรียน | 806 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1060 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40971 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178212 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276979 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ