เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ตัวอย่างภาพถ่ายและการแต่งกาย

รายการ
แสดง
   ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษา ภาพถ่ายบัณฑิตและสีพื้นหลังที่ถูกต้อง
   ตัวอย่างภาพถ่ายมหาบัณฑิต
   ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิต และมหาบัณฑิต
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง  
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง 
   ภาพบรรยากาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร


371 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1215 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41126 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178367 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277134 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ