เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายการ
ไฟล์ข้อมูล
  ระดับปริญญาตรี
  ระดับบัณฑิตศึกษา
    - ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง 30 พ.ย.66)

 583 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1045 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40956 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178197 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276964 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ