เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 | 74 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2567 | 168 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 272 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 230 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 | 136 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 390 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ | 1170 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลการจัดการศึกษา | 432 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 411 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหาร | 750 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ITA | 392 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงสร้าง | 893 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร | 967 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ภาพรวมบุคลากร | 645 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1112 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41023 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178264 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277031 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ