เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 8

>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา <<< 

1. กรอกแบบฟอร์มรายงานตัว และชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2566

2. ส่งใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาออนไลน์ หรือส่งที่มหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระดับปริญญาตรี

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์

 

>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา <<<1169 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2389 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5880 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57396 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57396 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ