เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท. เข้าร่วมประชุม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมการดำเนินการโครงการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 เพื่อ ให้การดำเนินงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน63 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 112 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 7661 ครั้ง
  • ปีนี้ : 59177 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 59177 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ