เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.เข้าร่วมโครงการอบรมการควบคุมภายใน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เข้าร่วมโครงการอบรมการควบคุมภายใน โดยมี อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการควบคุมภายใน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจิรภา กองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 116 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3050 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35318 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266772 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365539 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ