เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมบุคลากร ร่วมกับ กองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัด “นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 4 เพื่อแนะนำหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน และเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 4 กรุงเทพมหานคร

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน103 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1165 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41076 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178317 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277084 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ