เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอบคุณภาพจาก มทร.ธัญบุรี

http://www.graduation.rmutt.ac.th/photo126 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 222 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26333 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63204 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161971 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ