เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน BA&IT EXPO 2023 มหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจ โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมบุคลากร ดำเนินการจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน BA&IT EXPO 2023 มหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจ โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี92 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 176 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26287 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63158 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161925 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ