เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับทั้ง 6 คณะ จัดบูธแนะแนวการศึกษาในโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566" เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์นอกสถานที่ ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลายราย

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน52 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1019 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16180 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115508 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214275 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ