เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท. จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประมวลผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำผลการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารบูรณมงคล ชั้น 4 (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

 


จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน64 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1153 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41064 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178305 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277072 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ