เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล  สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” เพื่อเป็นการส่งเสริมเทคนิค ทักษะ ในการให้คำปรึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๑๕๖๗  ณ ห้องจริยกุล ๑ อาคาร RMUTSB Sport Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

จัดทำโดย :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน47 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 228 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31380 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211625 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310392 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ